L'Math-ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Tässä ovat ohjelmiston käyttöehdot, joita sitoudut noudattamaan kun lataat L'Math-ohjelmiston. Lue ne huolellisesti.

Asentamassa koulun tai työpaikan laitteelle?
Etsit luultavasti oppilaitosversion asennustiedostoja.

Oikeutesi

Saat käyttää L'Math-ohjelmistoa henkilökohtaisesti(1) omalla laitteellasi(2)

Saat käyttää L'Mathia oman sisältösi tuottamiseen

Saat jakaa itse tekemiäsi tuotoksia muille


Rajoitteet

Et saa asentaa L'Mathia koulun tai yrityksen laitteelle

Et saa levittää⁽³⁾ L'Mathin ohjelmatiedostoja ilman lupaa*

Et saa käyttää L'Mathia kaupallisesti tai rahaa ansaitaksesi

Et saa purkaa L'Mathin ohjelmakoodia*

Et omista L'Mathia tai siihen liittyviä tiedostoja

*) ei koske ns. Open Source -ohjelmaosia tai muita erikseen lisensoituja ja L'Mathin mukana jaeltavia ohjelmistopaketteja ja/tai -osia


Omistusoikeus

Käyttäjä ei saa Ohjelmistoon omistusoikeutta. Ohjelmiston omistusoikeus säilyy sen kehittäjällä ja jakelijoilla.


Vastuuvapautus

L'Math on kehitysasteella oleva ohjelma. Käytät Ohjelmistoa omalla vastuullasi. L'Mathin kehittäjä tai viralliset jakelijat eivät ole vastuussa sen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä johtuvista ongelmista, mukaan lukien erityiset, tulokselliset, satunnaiset tai epäsuorat vahingot, taloudelliset vahingot tai tekijänoikeuskiistat ja korvausasiat tai muut maksu- ja lakikysymykset.

Kehittäjä ei vastaa myöskään siitä, että L'Math olisi yhteneväinen tai muuten yhteensopiva tai liitoksissa Ylioppilastutkintolautakunnan matematiikkaeditoriin tai muihin ohjelmiin.

Tietokoneohjelmat ovat ihmisten tekemiä, joten eivät ole koskaan täydellisiä. Jos kohtaat ongelmia, ilmoita niistä kehittäjille!


Tietosuoja

L'Math kerää käyttäjistään tilastotietoja jokaisella ohjelman käynnistyskerralla. Tämän voi estää L'Mathin käyttäjäasetuksista. Tietoja ovat esimerkiksi:

  • käynnistysaika ja aika edellisestä käyttökerrasta
  • ohjelman nykyinen ja edellinen versio
  • käyttöjärjestelmän nimi ja versio
  • prosessoriytimien nimet ja versiot
  • keskusmuistin käytössä ja vapaana oleva määrä

Tietoja käytetään Ohjelmiston kehittämiseen ja mukauttamiseen. Tiedot ovat täysin tilastollisia, eikä niitä voi yhdistää tiettyyn käyttäjään.


Avoimen lähdekoodin lisenssit

L'Math käyttää ns. avoimen lähdekoodin lisenssin kattamia ohjelmaosia ja -kirjastoja. Ne ovat tärkeä osa L'Mathia. Niiden lisenssitiedostot ja mahdolliset muutokset on listattu L'Mathin ohjelmakansiossa asianmukaisesti.


Sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Tämä sopimus on voimassa alkaen siitä hetkestä kun Käyttäjä lataa Ohjelmiston. Kopio tästä sopimuksesta on liitetty mukaan Ohjelmiston asennuspakettiin, mutta se saattaa ajankohdasta riippuen olla vanhentunut.

Tätä sopimusta voidaan päivittää koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. On Käyttäjän vastuulla pysyä ajan tasalla sopimuksesta.

Sopimus on luettavissa osoitteessa https://lehtodigital.fi/lmath/license/.


(1) Henkilökohtainen käyttö on yksityisluontoista käyttöä. Esimerkiksi opiskelu, muistiinpanojen tekeminen ja harrastuneisuus on henkilökohtaista käyttöä. Sen sijaan esimerkiksi ohjelmiston käyttäminen opettajan asemassa kurssilla, kirjantekijänä, osana maksullista valmennuskurssia, osana jaeltua ohjelmistopakettia tai kaupallisesti ei ole henkilökohtaista käyttöä.

(2) Omalla laitteella tarkoitetaan sellaista päätelaitetta, joka ei ole yhteishallinnassa (esim. koulun leasing-laite), jolle käyttäjä voi itse asentaa ohjelmiston normaalia asennusmenettelyä käyttäen. Esimerkiksi oppilaitoksen tai työnantajan tarjoama laite ei ole "oma laite".

(3) Levittämisellä tarkoitetaan mitä tahansa ohjelmatiedostojen tai -asentimien jakamista, myymistä, vuokraamista, saataville asettamista, lisäämistä osaksi ohjelmistopakettia, jne. joka ei ole vähäistä tai henkilökohtaiseen tiedostonsiirtoon tarkoitettua osana tavallista asennus- tai varmuuskopiontiprosessia. Jos haluat auttaa meitä lisäämään L'Mathin johonkin softarepoon tai jakelupalveluun, älä pelkää ottaa yhteyttä!

© Roni Lehto 2023

roni.lehto (at) lehtodigital.fi