← Takaisin tietosuojahakemistoon

Asiakas- ja sopimusrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 31.5.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lehto Digital
Yhteyshenkilö: Roni Lehto
Sähköposti: roni.lehto@lehtodigital.fi

 

2. Rekisterin nimi

Lehto Digitalin asiakas- ja sopimusrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 • Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Laskutus ja perintä
 • Sopimusten hallinta ja täytäntöönpano
 • Asiakaspalvelun ja viestinnän mahdollistaminen
 • Lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten noudattaminen

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yhdistys, yritys tai muu vastaava taho
 • Osoite
 • Laskutustiedot
 • Kaikki muut sopimusta ja toimeksiantoa varten tarvittavat tiedot, kuten:
  • Palvelun kuvaus
  • Sopimusnumero
  • Toimeksiannon yksityiskohdat ja aikataulut
  • Yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään:

 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Sopimuksen teon ja toimeksiannon yhteydessä saadut tiedot

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • Viranomaiset lain edellyttämissä tapauksissa
 • Palveluntarjoajat, jotka osallistuvat palveluiden tuottamiseen Lehto Digitalin lukuun (esim. IT-palveluntarjoajat)
 • Eezy Kevytyrittäjät Oy, joka järjestää palveluiden laskutuksen ja perinnän

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirtoja kuitenkin tehdään, varmistamme, että tietojen siirto tapahtuu GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein, kuten:

 • Palomuurit ja salatut yhteydet
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Pääsynhallinta ja lokitiedot

 

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Laskutusta koskevat tiedot säilytetään 10 vuotta kirjanpitolainsäädännön mukaisesti
 • Muut tiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja kohtuullisen ajan sen päättymisen jälkeen

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.